Fjärde uppföljaren

Jag skriver i snitt en timme om dagen och är i slutfasen av manuset till min fjärde bok. Titeln är inte satt men arbetsnamnet är DEN OSYNLIGE TJUVEN. Jag räknar med att lämna manuset vidare till min kvalitetsredaktör i februari och att boksläppet blir till sommaren.