Egenutgivning

Jag har inte vänt mig till ett förlag för att få mitt manus utgivet, utan jag har istället skött det hela själv. Som så kallad egenutgivare har jag helt enkelt anlitat de kompetenser och resurser som krävs för att få mina böcker producerade med hög kvalitet och tillgängliga. Jag har tagit alla kostnader och får följaktligen alla intäkterna och äger alla rättigheter.

Möjligheten att ge ut böcker utan att blanda in ett traditionellt förlag har nog funnits lika länge som skrivandet, men på senare år har det blivit mycket enklare och billigare. Och det finns idag många möjligheter att snabbt få sin bok producerad i olika format och även i mindre antal. Man kan antingen ta hand om de olika stegen helt själv eller så kan man anlita ett tryckeri som tar hand om allt som behöver göras. Jag har valt det senare för jag värderar min tid och vill fokusera på skrivandet och på att vara ute och signera.

Det tar mig ungefär två år att få klar en bok. När jag fått ihop mitt första utkast anlitar jag en professionell dramaturg och vi diskuterar och finslipar synopsisen i cirka ett halvår. Sedan skriver jag i cirka 1 år och under den tiden har jag och dramaturgen regelbundna avstämningar. När jag till sist fått ihop min historia så kommer mina testläsare och min kvalitetsredaktör in i bilden. Min redaktör har arbetat mer än tjugofem år som språkkonsult i svenska och nagelfar mitt manus. Utöver det språkliga letar hon även efter inkonsekvenser och kvalitetssäkrar hela berättelsen. Fanns det mobiltelefoner det året? Stämmer åldrarna på karaktärerna? Har jag blandat ihop namnen någonstans? Och så vidare. Hon ser också till att den färdiga boken får en bra läsbarhet. Parallellt med detta arbetar jag med formgivaren som gör mina omslag.

När manuset är färdigbearbetat skickar jag in det till tryckeriet. Jag skriver i Word och de sätter texten och när det är gjort kontrollerar min kvalitetsredaktör ytterligare en gång så att alla avstavningar, sidbrytningar och annat blir rätt. Tryckeriet sköter sedan all administration åt mig. De håller kontakt med byrån som gjort omslaget, registrerar boken i databasen Bokinfo, de tar ut ISBN-nummer och streckkkod med mera. Sedan får jag hem ett provtryck av boken som återigen läses noga innan klartecken lämnas till tryckeriet. Sedan tar jag hem de flesta böckerna till mitt lager och tryckeriet håller kvar en del och sköter sedan distributionen åt mig till de som köper boken hos nätbokhandlarna.

Jag har även i egen regi gett ut två av mina berättelser som ljudböcker. Principen är den samma. Jag tar alla kostnader och alla intäkter. I stället för att läsa in boken själv anlitar jag ett professionellt företag som arbetar med ljudboksproduktion. Jag får välja inläsare utifrån olika röstprov. Sedan läser de in boken och jag tillsammans med min kvalitetsredaktör korrekturlyssnar allt innan ljudboken släpps ut på marknaden. Naturligtvis så gör byrån ett omslag till ljudboken innan. Jag låter sedan ljudboksföretaget göra ljudboken tillgänglig på alla plattformar där ljudböcker säljs och strömmas. Jag får royalty när någon lyssnar på böckerna.

Jag besöker gärna ert företag eller förening och berättar mer om mitt entreprenörskap.