Framgångsrik Egenutgivning

Jag sitter i styrelsen för intresseföreningen Egenutgivarna och kommer gärna till er och föreläser om mina erfarenheter. Läs mer på Författarcentrums sida.

Istället för att vända mig till ett förlag för att få mitt manus utgivet, har jag skött det hela själv. Som så kallad egenutgivare har jag helt enkelt anlitat de kompetenser och resurser som krävs för att få mina böcker producerade med hög kvalitet och tillgängliga. Jag har tagit alla kostnader och får följaktligen alla intäkterna och äger alla rättigheter.

Möjligheten att ge ut böcker utan att blanda in ett traditionellt förlag har nog funnits lika länge som skrivandet, men på senare år har det blivit mycket enklare och billigare. Och det finns idag många möjligheter att snabbt få sin bok producerad i olika format och även i mindre antal. Man kan antingen ta hand om de olika stegen helt själv eller så kan man anlita ett företag som tar hand om allt som behöver göras.

Jag har valt det senare för jag värderar min tid och vill fokusera på skrivandet och på att vara ute och signera. Jag har även i egen regi gett ut fyra av mina berättelser som ljudböcker. Principen är den samma. Jag tar alla kostnader och alla intäkter.

När det gäller de utländska rättigheterna så har jag anlitat en litterär agent som heter Storify Literary Agency.