Sydväst om Ytterskär – Talboken

Sydväst om Ytterskär är efterfrågad av personer med läsnedsättning
och har nu producerats av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) som talbok. Ej att förväxla med ljudbok. MTM har alltså läst in Sydväst om Ytterskär och gjort den tillgänglig på de plattformar som används av personer som har svårt att läsa.