Föreläsning och webinar

Jag är egenutgivare och debuterade 2015. På min fritid har jag sålt mer än 8000 stycken böcker och mina ljudböcker har ännu fler lyssningar. På mina föreläsningar och webinarer med temat “Framgångsrik och effektiv egenutgivning” delar jag med mig om mitt skrivande samt hur jag producerar, marknadsför och säljer mina böcker. Jag är medlem i Författarcentrum och debiterar arvode enligt deras rekommenderade taxa.