Den som ger – Talboken

DEN SOM GER är efterfrågad av personer med läsnedsättning
och har nu producerats av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) som talbok. Ej att förväxlas med ljudbok.
Talböcker produceras i enlighet med §17 i lagen om upphovsrätt och kan bara göras av bibliotek och organisationer som har regeringens tillstånd.

MTM har alltså läst in denna min debutbok och gjort den tillgänglig på de plattformar som används av personer som har svårt att läsa.

Du kan provlyssna talboken här.